KDS is een amateurtoneelgroep uit Mol, meer bepaald het gehucht Donk. Eind jaren 70, begin jaren 80 voerden enkele leden van de lokale K.A.V.- werking korte toneelstukjes op voor eigen publiek. Omdat de duurtijd steeds beperkt was, kwamen enkel sketches of eenakters aan bod.

In 1982 beslisten 7 vrouwen van de K.A.V.-beweging om in februari van het daaropvolgende jaar een avondvullend stuk te brengen: Mie Pladijs, een klucht in drie bedrijven. Dit werd een groot succes en de actrices besloten om in de toekomst nog dergelijke toneelstukken te brengen.

Al snel kwam men tot de conclusie dat er niet al te veel toneelstukken waren met enkel vrouwen. Vandaar dat ze besloten om hun groepje uit te breiden met mannen. Het gevolg hiervan is dat de groep zich volledig afsplitste van K.A.V. en sinds 1984 gekend is onder de naam Kleine Donkse Schouwburg.

Naast de acteurs en actrices zijn er in de loop der jaren nog heel wat mensen bijgekomen waaronder een regisseur, souffleurs, toneelmeester, decorbouwers, verlichting, muziek, garcons, de mensen voor- en achter de toog, keukenpersoneel…
Een speciale dank gaat steeds uit naar ons publiek. Zonder hen zou er geen reden zijn om jaarlijks een productie te brengen.